• راههای ارتباط با دیگران!

    راههای ارتباط با دیگران!

    حتما برای شما نیز بارها پیش آمده که در اولین برخورد و در مواجه با فردی، حس خوبی را تجربه کرده باشید و یا برعکس نظر مساعدی در مورد آن فرد نداشته باشید. زمانی که چنین دیدارهایی کاری و مهم باشند می توانند موقعیت خوبی را رقم بزنند و یا آن را کاملا از بین