• ادبیات آمریکای لاتین، ادبیات مقاومت؛ سعیده فراهانی

    ادبیات آمریکای لاتین، ادبیات مقاومت؛ سعیده فراهانی

    پایگاه خبری نمانامه: ادبیـات آمـریکای لاتیـن ادبیـات مقـاومت، قهرمان‌ها، ضدقهرمان‌ها و کودتاها است. اوضاع سیاسی متغیر کشورهای آمریکای لاتین شرایطی را فراهم ساخته که آثار ادبی تولیدشده توسط نویسندگان دائماً درگیر و مواجه با وضعیت‌ها و موقعیت‌های گوناگون باشد. این ادبیات، انسان دوران جدید را دارای ساختاری خردستیز با واقعیت‌های زندگی می‌داند و معتقد است

  • تعهد سیاسی ادبیات آمریکای لاتین

    تعهد سیاسی ادبیات آمریکای لاتین

    پایگاه خبری نمانامه: مضمون عمده رمان‌های یوسا جدال بر سر قدرت در آمریکای لاتین است. داستان بیشتر این آثار قهر و خشونت مردانی است که سودای سالاری و دیکتاتوری را در سر دارند، چه در ارتش، چه در احزاب سیاسی و چه در گروه‌های چریکی. یوسا تغییر جهت نیز زیاد داشته است. زمانی گرایش به