• ادبیات آتش است؛ ترجمه مهدی غبرایی

    ادبیات آتش است؛ ترجمه مهدی غبرایی

    پایگاه خبری نمانامه: قریب سی سال پیش مرد جوانی که با اشتیاق تمام کارهای الویه برتون را می‌خواند، در بیمارستان خیریه‌ای در کوهستان سویل(اشبیلیه) از خشم مجنون شد و مرد. مرده ریگش برای این جهان پیراهنی رنگارنگ و پنج بحر اشعار بود که دل‌انگیزی خیال گون خارق العاده‌ای دارد نامی خوش‌آهنگ و شاهانه داشت، اما زندگی اش پیوسته تیره