• مرگ در آثار اخوان ثالث

  مرگ در آثار اخوان ثالث

  به قلم: حبیب الله اخوان ثالث □ مهدی اخوان ثالث (م. امید)، نیازی به معرفی ندارد، امّا روایتش را یک‌بار دیگر مرور می‌کنیم که می‌نویسد: «شکسته‌دل مردی خسته و هراسان، یکی از مردم توس خراسان، ناشادی ملول از هست و نیست، سوم برادران سوشیانت، مهدی اخوان ثالث، بیمناک نیم‌نومیدی به میم امید مشهور.»۱ در همین

 • بررسی آثار مهدی اخوان ثالث!

  بررسی آثار مهدی اخوان ثالث!

  به قلم: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی □ در این لحظه، هیچ تردیدی ندارم که هر هنرمند بزرگی، در مرکز وجودی خود، یک تناقض ناگزیر دارد. تناقضی که اگر روزی به ارتفاع یکی از نقیضین منجر شود، کار هنرمند نیز تمام است و دیگر از هنر چیزی جز مهارت‌های آن برایش باقی نخواهد ماند. کشف مرکز

 • قصیده جشنِ بهاران اخوان ثالث

  قصیده جشنِ بهاران اخوان ثالث

  این قصیده یکی از شگفت‌انگیزترین آثار زبان فارسی به‌شمار می‌آید. اثر حاضر در بحر قریب اَخْربِ مَکفوف (= مفعولُ مفاعیلُ فاعلاتن) سروده شده که از دشوارترین ـ و در عین حال ـ از دل‌پذیرترین وزن‌های ادب پارسی‌ است.   جشنِ بهاران اردویِ بهاران، چو کاروان‌ها بشکوه درآمد به بوستان‌ها مرغانِ سفرکرده بازگشتند آسوده ز سرما،