• ۱۰ ویژگی انسانی که باور نمی کنید ژنتیکی باشند

    ۱۰ ویژگی انسانی که باور نمی کنید ژنتیکی باشند

    تقریبا همه می دانیم که انسان ها ویژگی های ظاهری شان را از والدین خود به ارث می برند، از رنگ چشم و پوست گرفته تا قد و پرپشتی موها. اما شاید ندانید که برخی از ویژگی ها و صفاتی همانند میزان کلسترول خون، موفقیت تحصیلی یا توانائی رانندگی کردن نیز ارثی هستند و شما