• شخصیت انسان هایی که ناخن می جوند؟

    شخصیت انسان هایی که ناخن می جوند؟

    بعضی از اشخاص در اغلب اوقات به جویدن ناخن های دست خود مشغول هستند، این افراد وقتی عصبانی، مضطرب، هیجان‌زده یا غرق فکر می شوند، به صورت ناخودآگاه دستشان را در دهانشان گذاشته و شروع می کنند به جویدن ناخن های کثیف و پوسته های اطراف آن. اما چرا این اتفاق می افتد؟ پاسخ این