• نشانه های از بیماری که نباید نسبت به آن بی توجه بود!

    نشانه های از بیماری که نباید نسبت به آن بی توجه بود!

    پایگاه خبری نمانامه: متأسفانه مردان به بی توجهی به نشانه های بیماری در خود و بی علاقگی به مراجعه به پزشک مشهورند. همین مسأله باعث شده آمار مرگ و میر آن ها در رابطه با بعضی بیماری ها در مقایسه با زنان بیشتر باشد، چون بیماری آن ها خیلی دیر و در مراحل پیشرفته تشخیص