• چرا سینمای ایران نمی تواند به بورس ورود کند؟

    چرا سینمای ایران نمی تواند به بورس ورود کند؟

    پایگاه خبری نمانامه: کوشش‌ها برای ورود سینما به بازار سرمایه در شرایطی به فرجام مشخص نرسیده که در نهایت نیز بعید به نظر می‌رسد در این زمینه شاهد یک اتفاق بزرگ باشیم، چون سازوکارهای سینمایی با اصول بازار سرمایه در تناقض آشکار است و بدیهی‌ترین اصل یعنی برخورداری از سرمایه‌های قابل عرضه نیز با تشکیک