• اعتراف به زندگی نوشته پابلو نرودا و ترجمه احمد پوری

    اعتراف به زندگی نوشته پابلو نرودا و ترجمه احمد پوری

    پایگاه خبری نمانامه: توسط نشر چشمه انتشار یافته است. برای ما کتاب خوانان هم نام” پابلو نرودا” به عنوان شاعری جهانی و بسیار مشهور و هم نام “احمد پوری” به عنوان مترجمی خوش ذوق و کار بلد شناخته شده اند. (می دانیم که کتاب شعر عاشقانه  و بسیار خواندنی و محبوب “هوا را از من بگیر، خنده ات را نه” نام