• تاریخچه محضر و دفترخانه رسمی

    تاریخچه محضر و دفترخانه رسمی

    به قلم: دکتر احمد مهدوی دامغانی □ مقدمه واژه‌ی «دفتر» که بعضی آن را عربی دانسته‌اند (خفاجی در شفاء‌الخلیل و فیُّومی در مصباح‌المنیر به‌نقل زَبِیدی در تاج‌العروس ۳۰۹/۳) و بعضی آن را یونانی و بعضی دیگر فارسی دانسته‌اند (حاشیه‌ی برهان قاطع، چاپ معین ۷۰/۲) در اصل به‌معنای دسته‌ای از کاغذ به‌هم‌پیوسته یا صورت ریز محاسبات