• «مری پاپینز» به کارگردانی احمد سلیمانی

    «مری پاپینز» به کارگردانی احمد سلیمانی

    پایگاه خبری نمانامه: گلاره عباسی موسس سوینا در کنار اعضای این مجموعه، زنگ افتتاح نمایش موزیکال «مری پاپینز» به کارگردانی احمد سلیمانی را به صدا درمی آورند.به گزارش رسیده، مجموعه سوینا که پیش از این مهمان ویژه چند اثر سینمایی و نمایشی بودند، این بار نیز با حضور در تالار وحدت زنگ افتتاح «مری پاپینز»