• ۱۵ شهریور زادروز دکتر احسان اشراقی استاد تاریخ

    ۱۵ شهریور زادروز دکتر احسان اشراقی استاد تاریخ

    به قلم: پروفسور سیدحسن امین پایگاه خبری نمانامه: دکتر احسان اشراقی ( زاده ۱۵ شهریور ۱۳۰۷ قزوین — درگذشته ۲۴ دی ۱۳۹۸ تهران ) استاد تاریخ دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان و رییس شاخه تاریخ آن بود. تخصص او تاریخ صفویه و نادرشاه افشار بود. او را بیشتر در مرکز گفتگوی تمدن ها در