• ایسمن و کابوس‌های شبانه به  کارگردانی ابوذر جادنگو

    ایسمن و کابوس‌های شبانه به کارگردانی ابوذر جادنگو

    نمایش «ایسمن و کابوس‌های شبانه» به نویسندگی و کارگردانی ابوذر جادنگو در خانه نمایش مهرگان به صحنه می‌رود. به گزارش رسیده، «ایسمن و کابوس‌های شبانه» به نویسندگی و کارگردانی ابوذر جادنگو از سه شنبه ۴ تیر ساعت ١٩: ٣٠ در خانه نمایش مهرگان اجرای خود را آغاز می‌کند. ابوذر جادنگو، نسیم جعفری ثابت، سارا رستمی،