• قداست آتش در فرهنگ عامیانه‌ی سبزوار

    قداست آتش در فرهنگ عامیانه‌ی سبزوار

    به قلم: ابوالفضل بروغنی □ زمینه‌ی اصلی این مقاله، کاوش در تجلّی و نشانه‌های بزرگ‌داشت آتش در فرهنگ امروزین مردم خراسان، بویژه «سبزوار» است. این مقاله نشان می‌دهد که قداست آتش از میان گرد و غبار قرون، خود را هنوز می‌نمایاند و در ژرفای روان جامعه‌ی به‌اصطلاح «متمدّن و مدرن و پست‌مدرن» هنوز ردّپایی دارد،