• گذری به تاریخچه تدوین مرقع کاری

    گذری به تاریخچه تدوین مرقع کاری

    ● ماهرخ وحیدنیا ـ نگارگر از کارهای جالب و درخور اعتنا که در طول تاریخ فرهنگ و هنر ایران به یادگار مانده، تدوین مرقع است. ترتیب کار به این صورت بوده است که مینیاتورها، تدهیب‌ها و خطوط استادان نام‌آور زمان را که به قطعات کوچک و بزرگ و الوان مختلف تهیّه شده، در کادرهای یکرنگ