• آیا باران های اخیر ربطی به بارورسازی ابرها دارد؟

    آیا باران های اخیر ربطی به بارورسازی ابرها دارد؟

    پایگاه خبری نمانامه: «فناوری بارورسازی ابرها» که به عنوان روشی علمی برای افزایش بارش مطرح شده، در ایران مخالفان و موافقان بسیاری دارد و اینکه تا چه حد این روش به حل مشکل کم آبی کمک می کند، محل مناقشه است. باروری ابرها به عنوان روشی علمی در تعدیل آب و هوا قدمتی ۸۰ ساله