• مقدمه ، تقریظ و تأیید بزرگان ایران بر آثار ابراهیم والی دراچیان

    مقدمه ، تقریظ و تأیید بزرگان ایران بر آثار ابراهیم والی دراچیان

    قسمتهایی از: مقدمه ، تقریظ و تأیید بزرگان علم فلسفه و حکمت ایران زمین از آثار استاد ابراهیم والی دراچیان استاد ابراهیم والی دراچیان نویسنده، ادیب، شاعر و پژوهشگر حوزه فلسفه که دارای آثار متعددی در زمینۀ ادبیات، شعر ،حکمت و فلسفه می باشد؛ در کتاب جدید خود به نام « آنسوتر » که در زمینه فلسفه اثری ابداعی و

  • ابراهیم والی دراچیان نویسنده و شاعر

    ابراهیم والی دراچیان نویسنده و شاعر

    پایگاه خبری نمانامه: استاد ابراهیم والی دراچیان نویسنده، شاعر، نوازنده ی موسیقی عرفانی، استاد ورزشهای رزمی بین المللی جدیدترین آثار خود را با نام های “آنسوتر ” و ” رسم آدمیت” منتشر نمود. قلم زیبای این نویسنده چنان مطالب را کنار هم در قالب جملات قصار چیده که گویی هر جمله بابی از تفکر، اندیشه،