• «آهوی من مارال» به کارگردانی مهرداد غفارزاده

    «آهوی من مارال» به کارگردانی مهرداد غفارزاده

    پایگاه خبری نمانامه: سریال «آهوی من مارال» که در دوره قاجار و عصر ناصرالدین شاه می گذرد در دو فصل برای پخش از شبکه نمایش خانگی ساخته می شود ، فصل اول پانزده قسمت و فصل دوم در بیست و پنج قسمت خواهد بود . موضوع این سریال به عشق ناصر الدین شاه به دختر