• نقد و بررسی فیلم سینمایی «چشم و گوش بسته»

    نقد و بررسی فیلم سینمایی «چشم و گوش بسته»

    به قلم: ابراهیم عمران چرا نشود برای فیلم های به اصطلاح کمدی بی محتوا نقد نوشت و از دریچه سینما به واکاوی آن پرداخت؟البته مراد از کمدی و طنز در برگیرنده همه اشکال کمدی نیست که در همین سینمای ایران بوده اند کمدی هایی که می شد آنها را هم تحمل و هم نقد کرد

  • نقد و بررسی فیلم خانه پدری!

    نقد و بررسی فیلم خانه پدری!

    به قلم: ابراهیم عمران از نوع تیتراژ و تصویر درِ قدیمی با کلون، می توان حدس زد که قصه فیلم «خانه پدری» از دردی قرار است سخن بگوید که تابع زمان و مکان نیست و می تواند چند دهه از افکار نادرست را فرا گیرد. کیانوش عیاری با حوصله همه مفروضات این داستان را با