• آینه می گرید؛ فرشاد معتضدی

    آینه می گرید؛ فرشاد معتضدی

    پایگاه خبری نمانامه: در حالی که مسواک می زنم به آینه هم نگاه می کنم. حرکت دستم، سرم را تکان می دهد. دلم می خواهد فکر هایم به همین راحتی جابه جا شوند و چیز های آزار دهنده و بد در پستوی جمجمه ام گیر بیافتند و خوب ها جلو بیایند، جلوتر، درست دم دستم.