• کتاب «آینه‌ای در دور دست» نوشته باربارا تاکمن

    کتاب «آینه‌ای در دور دست» نوشته باربارا تاکمن

    پایگاه خبری نمانامه: در مقدمه کتاب « آینه‌ای در دور دست» ( باربارا تاکمن/نشر ماهی، ترجمه حسن افشار ) به نقل از «جان درایدن» نوشته است: « چرا که هرچه عوض شود، آدمیزاد عوض نمی‌شود و ذاتش همان که هست می‌ماند». نگرش تاریخی تاکمن در کتاب، یگانگی‌واکنش‌های بی‌خردانه بشر در ادوار تاریخ است. بخش مربوط