آیشواریا رای
آیشواریا رای در فیلم جدید پرادیب سرکار 24 ژانویه 2020

آیشواریا رای در فیلم جدید پرادیب سرکار

پایگاه خبری نمانامه: پروژه جدید آیشواریا رای مشخص شد. او در فیلم جدید پرادیب سرکار نقش بیندودینی داس را ایفا خواهد کرد. زنی تن فروش که بعد از مدتی به بازیگری روی می آورد. بیندودینی در قرن نوزدهم بازیگر بود.او از دوازده سالگی رو به بازیگری آورد و تا سی و پنج سالگی در این […]