• جستاری در بنیادهای فلسفی آیین بهی

    جستاری در بنیادهای فلسفی آیین بهی

    به قلم: امید کاجیان در مورد سال تولد اشو زرتشت که باید بیان شود. طبق آخرین تحقیقاتی که استاد مرحوم ذبیح بهروز بر روی متون اوستایی و گاتاهایی انجام داده است، تاریخ تولد آن پیامبر و دانشمند ایرانی، ۱۷۶۸ سال پیش از میلاد، یعنی ۳۷۷۳ سال پیش بوده است. دوم آن‌که، زرتشت هیچ‌گاه به دیدار