• نمایش «فرانکنشتاین» به کارگردانی ایمان افشاریان

    نمایش «فرانکنشتاین» به کارگردانی ایمان افشاریان

    نمایش «فرانکنشتاین» به کارگردانی ایمان افشاریان از روز چهارشنبه ششم آذر در سالن تازه نوسازی و تجهیز شده اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرد. نمایش «فرانکنشتاین» که بر اساس رمان مشهوری به همین نام نوشته مری شلی و کارگردانی ایمان افشاریان از روز چهارشنبه ششم آذر در سالن تازه نوسازی و تجهیز