• بیوگرافی شهریار حمزیان

    بیوگرافی شهریار حمزیان

    پایگاه خبری نمانامه: آنچه پیش رو است رزومه ای از شهریار حمزیان مدرس فن بیان و گویندگی در آموزشگاه سینمایی ایران است که توانسته است با تکیه به دانش علمی و تجربی خود فعالیتهای چشمگیری در زمینه رشد و ارتقاء فن بیان و گویندگی برای هنر جویان رشته گویندگی در این آموزشگاه به ثمر بنشاند.