• شرایط و نحوه ثبت نام در مدرسه ملی سینمای ایران

    شرایط و نحوه ثبت نام در مدرسه ملی سینمای ایران

    پایگاه خبری نمانامه: به نقل از روابط عمومی مدرسه ملی سینمای ایران، مجید کیانیان مدیر پژوهش مدرسه ملی سینمای ایران با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری دوره آموزش عالی «مطالعات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل» گفت: مدرسه ملی سینمای ایران به منظورارتقای فضای نظریه، تحلیل و نقد در سینما در نظر دارد به