• زندگینامه وودی آلن هنرمند سینما

    زندگینامه وودی آلن هنرمند سینما

    پایگاه خبری نمانامه: دریافتن اینکه یک شوخی خنده دار است یا نیست کار ساده ایست. یا به آن می خندید یا نمی خندید. این یک واکنشی آنی ست. شوخی ها می توانند چیزهای زیادی را دوباره آدمهایی که آنها را تعریف می کنند و همین طور آدمهایی که به آنها می خندید آشکار کنند. به