• آستانه تحمل ما ایرانی ها  چرا  پایینی است.

    آستانه تحمل ما ایرانی ها چرا پایینی است.

    حتما شما هم بارها در شبکه های مجازی تصاویری از دعواها و درگیری های خیابانی به دستتان رسیده است. از چاقوکشی ارازل و اوباش گرفته تا دعوای دو راننده در خیابان و یا حتی دو خانم. حتما شما هم مثل هر انسان خردمندی از دیدن این تصاویر تاسف خورده اید. ممکن است با خود فکر