آرش وزیرنظامى
فیلم کوتاه «اسب سفید بالدار» به کارگردانى مهیار ماندگار 24 ژانویه 2020

فیلم کوتاه «اسب سفید بالدار» به کارگردانى مهیار ماندگار

پایگاه خبری نمانامه: فیلم کوتاه «اسب سفید بالدار» به کارگردانى مهیار ماندگار و تهیه کنندگى حمیدرضا زبیر در اولین حضور جشنواره اى خود به بخش نسل جشنواره برلین راه یافت.سپهر طهرانچى، حسن نجاریان، عسل شاکرى، محمد بشیر، مهرى آل آقا، آرش وزیرنظامى، هژیر مرادى بازیگران این فیلم کوتاه هستند.«اسب سفید بالدار» درباره مردى است که […]