• مصوبات شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی

    مصوبات شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی

    پایگاه خبری نمانامه: شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی، برای مستند بلند “ایکسونامی”به تهیه کنندگی محمد رضا بورونی مهرآبادی، کارگردانی و نویسندگی محسن آقایی پروانه نمایش صادر شد.همچنین در این جلسه برای یک عنوان فیلم آموزشی و یک عنوان فیلم تئاتر پروانه نمایش صادر شد.در این جلسه با نمایش فیلم های جشنواره فیلم پارس ،فیلم