• سرانجام؛ کتاب آئین اهل حق

    سرانجام؛ کتاب آئین اهل حق

    به قلم محمدعلی سلطانی محقق و پژوهشگر کرمانشاهی پایگاه خبری نمانامه: «سرانجام» کتاب گسترده‌ای است به زبان کُردی اورامی که واژگانی از فارسی، کردی لکی، لُری، کردی کرماشانی، کردی دیمیلی یا زازایی، کردی کرمانجی، گویشهای سایر نقاط قلمرو ایران فرهنگی در مرزهای غربی که نقاط تجزیه شده کردستان را شامل می‌شود، در آن دیده می‌شود.