• چگونه یک شخصیت را در فیلمنامه خلق کنیم؟

    چگونه یک شخصیت را در فیلمنامه خلق کنیم؟

    الف ؛ شخصیت را چگونه خلق می کنید ؟ شخصیت شالوده اساسی فیلمنامه است ؛قلب,روح ویا دستگاه عصبی داستان شما است …شخصیت داستان را بشناسید ,شخصیت اصلی داستان شما کیست ؟ شخصیت پردازش می شود البته ما در موقع نگارش فیلمنامه، این موضوع رو در نظر می گیریم که ویژگی های مربوط به شخصیت رو

  • بررسی پیدایش فیلمنامه از ایده تا طرح

    بررسی پیدایش فیلمنامه از ایده تا طرح

    پایگاه خبری نمانامه: باتوجه به اهمیت فیلمنامه در خلق یک اثر خوب سینمایی وازانجا که شاهد فیلمهای سینمایی فراوانی بر پرده سینما های شهر هستیم که مهمترین ضعف انها به فیلمنامه اولیه شان برمیگردد بران شدم که یک دید کلی نسبت به فیلمنامه برای دوستان علاقمند فراهم اورم اهمیت «طرح» فیلمنامه : نوشتن طرح (plot