محکومیت تجاوز روسیه از سوی جشنواره کن

نمانامه: جشنواره کن در بیانیه‌ای با محکوم کردن تجاوز روسیه و دولت پوتین، از هنرمندان ‌و مردم اوکراین حمایت کرد. در بخشی از بیانیه بلند مسئولان جشنواره کن آمده است:
«در لحظاتی که جهان در ورطه‌ای بحرانی گرفتار شده و بخشی از اروپا به حالت جنگ درآمده، جشنواره کن مایل است پشتیبانی خود را از مردم اوکراین، و تمام کسانی که در آن کشور گرفتار آمده‌اند اعلام کند. ما به ویژه به فکر هنرمندان و حرفه‌ای‌های سینمای اوکراین و همچنین خانواده‌های آنها که زندگی‌شان در خطر قرار گرفته‌اند هستیم و از آنان حمایت می کنیم.»
گفتنی‌ است که در این بیانیه طولانی همچنین به شدت نسبت به تهاجم ارتش روسیه به اوکراین اعتراض شده و حمله حاکمان روسیه به این کشور محکوم شده است.