03 جولای 2020

«نرگس» شهرستانی برتر از «شاهرگ» آقازاده تهرانی !

به قلم: جبار آذین (منتقد و مدرس سینما) پایگاه خبری نمانامه: تلویزیون انحصاری و اسپانسری، پخش دو سریال جدید را آغازکرده است. دخترم نرگس، کاری از مرکز استانها که با همکاری گروهی از هنرمندان کشور تولید شده است. دخترم نرگس، یک درام خانوادگی، حادثه ای و پلیسی است که کارگردان آن کوشیده درحد بضاعت هنری […]

یادداشت
11 ژوئن 2020

فردای بهتر در گرو اندیشه و عمل درست امروز است!

به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: چیزی به پایان عمر دولت آقای روحانی نمانده و از آن کارنامه ای باقی مانده که امور سیاسی واقتصادی و اجتماعی،ضعیف ترین نمره ها را به خود اختصاص داده و “فرهنگ” با یک صفر گنده در انتهای کارنامه به ملت بزرگ ایران دهن کجی می کند. کارنامه مردودی […]

07 ژوئن 2020

فروپاشی خانه سیاسی و تجاری موسوم به سینما!

به قلم: جبارآذین پایگاه خبری نمانامه: چالش ها و کشمکش های صنفی، سیاسی، سلیقه ای و تجاری صنوف وابسته به خانه ای که در آغاز با اهداف صنفی و رویکرد فرهنگی، تاسیس شد و قرار بود مکان و فضای رسیدگی به امور سینما و دغدغه های اهالی سینماباشد، ولی با نفوذ و رسوخ افراد مساله […]

03 ژوئن 2020

شنای سینماگران در برکه آنلاین و سینما ماشین!

جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: در حالی که اهالی سینما با تردید و نگرانی و اندکی امید، چشم انتظار پایان یورش و آقایی جناب کرونا! و غلامانش در سازمان بدون سازمان،فرسوده و اشتباهی سینمایی! و همچنین اوضاع فروش فیلم ها در سینما آنلاین هستند و گوش خود را تیز کرده اند تا با هماهنگی ستاد […]

25 مه 2020

خسارت دیده های سینما، میلیونر می شوند!

به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: به لطف و مرحمت رئیس اشتباهی سازمان اشتباهی سینمایی، این سازمان نابسامان فرسوده قرار است در اقدامی بی نظیر و کارشناسانه و تاریخی! تولیدکنندگان بیست و یک فیلمی که باید در ایام نوروز رنگ پرده سینما ها رامی دیدند، ولی قربانی شرایط کرونایی و تعطیل سینماشدند، میلیونر کند! […]

24 مه 2020

سینما ابزار د‌یپلماسی رسانه‌ای

پایگاه خبری نمانامه: درباره سینما به عنوان ابزار رسانه جمعی صحبتها و البته تحقیقهای اندکی، در ایران صورت گرفته است و بیشتر از آنکه به بهرهبرداری از این بعد (ابزار رسانه) آن پرداخته شده باشد، همواره در نقش یک سرگرمی با پتانسیل درآمدزایی باال انگاشته شده است؛ به گونه ای که صنعتی کردن آن در […]

24 مه 2020

د‌یپلماسی فرهنگی و رسانه‌ها

پایگاه خبری نمانامه: با افزایش مناسبات و تعامالت ملتها و دولتها از یک سو و افزایش سطح آگاهیهای سیاسی در سطح بینالملل و رشد افکار عمومی از سوی دیگر، کاربرد شیوههای دیپلماتیک، افزایش یافته است. زیرا روابط دیپلماتیک تنها در چارچوب و اهداف سیاست به سن نیست و ضرورت همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنی، […]

24 مه 2020

تاثیر سینما و رسانه در د‌یپلماسی عمومی

پایگاه خبری نمانامه: برخی کارشناسان دیپلماسی را هنر مرتبط ساختن عناصر قدرت ملی به مؤثرترین شکل، با آن گروه از ویژگیهای شرایط بین المللی می داند که مستقیما به منافع ملی مربوط میشوند. به طور کلی، دیپلماسی را میتوان مدیریت سیستم بینالمللی تعریف کرد، به گونهای که بتوان در آن، سیاست خارجی مورد نظر خود […]

24 مه 2020

جبار آذین: مسعود فراستی دیگر منتقد نیست!

به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: حضور و ظهور و فعالیت افراد و گروهای بیمار در فضای آلوده، مسموم و بیمار سینمای ایران که حاصل ناکار آمدی و صندلی مداری اشتباهی ها و سیاسی ها و تاجران به جای متخصصان و کارشناسان در عرصه هنر و فرهنگ و سینمای کشوراست،عجیب و غیرطبیعی نیست، ولی […]

24 مه 2020

جایگاه رسانه ها در بروز و ظهور فرهنگ

پایگاه خبری نمانامه: رسانه ها جایگاه خاصی در فرهنگ و زندگی مردم دارند و ابزاری وابسته به اعمال قدرت دیگران و مجرایی هستند که به دگرگونی و تحول اجتماعی انگیزه و جهت می دهند. در بین رسانه ها، سینما دومین وسیلة ارتباط جمعی است. رسانه های جمعی به عنوان بازیگر غیررسمی و فعال، دوشادوش حکومتها […]

24 مه 2020

نقش سینما در مفاهیم رسانه و نقش محتوایی آن

پایگاه خبری نمانامه: سينما، يكي از محبوبترين اشكال بيان هنری و نيز يكي از تأثيرگذارترين ابزارهای ارتباطي در جهان، قابليت و توانمندی شگرف خود را برای حضور در جغرافيای زمين و سطوح مختلف اجتماعي به اثبات رسانده است. نقش و جايگاه رو به رشد سينما، در جهان معاصر به گونهاي است كه نفي و طرد […]