19 اکتبر 2019

مرغ سحر، ناله سر كن؛ ملك‌الشعرای بهار

□ «مرغ سحر» از مشهورترين و مستحكم‌ترين ساخته‌هاي ملك‌الشعراي بهار است. به‌روايت مهدي اخوان‌ثالث (به‌نقل از شادروان روح‌الله خالقي)، «آهنگ اين تصنيف را مرتضي ني‌داود ساخته است و نخستين بار زنده‌ياد قمرالملوك وزيري آن را خوانده است.» ترانه‌ي حماسي «مرغ سحر» با وجودي‌كه بيش از حدود نيم‌قرن از ساختن آن مي‌گذرد، همواره تازگي و شور […]

شعر
سرود راز بزرگ ! 27 سپتامبر 2018

سرود راز بزرگ !

محمدکریم جوهری: سرود راز بزرگ ! از : محمد کريم جوهری سروده ی آزاد به جای = (شعر سپيد) ، به زبان پارسی پيش رو ! **** از پله ها فرود می آيم ! در دلم فريادهاست ، ولی فريادم ، به جايی نمی رسد ! خودم را در ميان ، ديوارها می بينم ! […]

شعر استاد محمدکریم جوهری برای پرفسور سید حسن امین 27 سپتامبر 2018

شعر استاد محمدکریم جوهری برای پرفسور سید حسن امین

1- سيد حسن امين ! از: محمد کریم جوهری سخن سرود درازی = (قصيده ای) ، را دوازده دوتايی وابسته = (دوازده بيت) ، به زبان پارسی پيش رو ، برای استاد ارزنده و برجسته ی ايران زمين : (پروفسور سيد حسن امين) ! **** ای سرافراز (سيد) برتر ! (حسن) دل (امين) نام آور […]

از زبان کرمانشاه؛  محمدکريم جوهری 24 سپتامبر 2018

از زبان کرمانشاه؛ محمدکريم جوهری

نويسنده و سراينده : محمدکريم جوهری (نوشته و سروده ای به زبان پارسی پيش رو). * چرا کسی به ياد روزهايی که رفتند ، نيست ؟ چرا کسی در اين ديار مهربانی ، به ياد کسی نيست ، که زمانی ، سراينده ای بی مانند و هنرمندی ارزشمند ، بوده است ؟ آن همه دانشمند […]

شعر زیبای نرگس شیراز؛ ابراهیم رضاخانی 24 سپتامبر 2018

شعر زیبای نرگس شیراز؛ ابراهیم رضاخانی

ز چه گویم سخنی راز دلم باز تویی ز نهانخانه ی دل دفتر هر راز تویی شب عید است و گل نرگس عالم به وفور همه دانند گل من نرگس شیراز تویی همه فکرم شده هر لحظه ز دیدار رخت نکنم فکر دگر آخر و آغاز تویی شده هر روز و شبم یاد رخ چون […]

تصنیفی از پانته آ مهدی نیا 21 سپتامبر 2018

تصنیفی از پانته آ مهدی نیا

با هم افتادیم از ماه یادت هست؟ ماه! تاول تبدار پر از چرک زمین چروکیده بر دل شب آویخته بر طاق زمین و ما چروکیده و چرک تبعید شدیم به زمینی که زمان میخواست ماه بشود با هم افتادیم از ماه یادت هست؟ تنها دریچه سیاهچال زمین من دروغ گفتم آن شب ماه برایم کم […]