🎦 “پدیده سینما” امروز جایگاهی فراتر از دهه های نخستین یافته است.
به این معنا که هرچند سینما در ابتدا بعنوان صنعت / سرگرمی ظهور یافت، اما بعدا به مثابه کودکی با آزمون و خطا – نه تنها ایستادن و پیش رفتن، بلکه بیان و تکلم را نیز آموخت و زبان خاص خود را یافت.
تاجایی که امروز مهمترین رکن سینما – زبان است که با مطالعه علوم و شناخت جامعه – و بواسطه کارگردان و بازیگر و پرداخت داستان و فیلمبرداری و طراحی صحنه و موسیقی و … شکل منحصر به فرد “زبان سینما” را به خود می گیرد.

🎦 و اما در این بین سینما، علاوه بر مختصات جهانی – ماهیت اصیل تر و اینجایی تری هم دارد.
اینکه بدانیم زبان هنر و ماهیت اثر نمیتواند بیگانه از جغرافیایی باشد که هنرمند در آن زیسته است.
و ميدانى كه سينماى ملى، يعنى آنكه عاشق فرهنگ خودى باشى، يعنى آنكه دست و قلم و زبانت اينجايى باشد.
اگر سينما ابزار كارآمدى در بسط و توسعه، شكفتگى و شكوفايى و عرض وجود و ابداع و ابتكار است، پس ميتواند و بايد كه جلوه اى از تجليات فرهنگ هزاران بهار سرزمين مان باشد.

🍃🌞 روز ملی سینما را خدمت تمام پیشکسوتان، همکارانم و هنرجویان عزیزم در سینمای ایران تبریک و تهنیت عرض می کنم.
و امیدوارم تمام سینماگران جوان – چه آنان که در سطوح حرفه ای فعالیت می کنند و چه هنرجویان علاقه مند در رده های مختلف کاری، در همان مرتبتی گام نهند که شایسته هنر و هنرمند ایرانیست.