کد خبر : 73569
» تاریخ انتشار : جمعه ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۲

کودتای انگلیسی – آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و عوامل داخلی و خارجی

به قلم : پروفسور سید حسن امین

پایگاه خبری نمانامه: کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ برای ساقط کردن دولت دکتر محمد مصدق با برنامه ریزی شبکه های جاسوسی اینتلجنت سرویس و ام آی سیکس MI6 انگلیس و سی آی ا CIA آمریکا برابر ” طرح آژانس ” به امضای چرچیل و آیزنهاور رسید و با گرفتن نامه های سفید امضا از محمدرضاشاه پهلوی در عزل مصدق و نصب زاهدی به توسط کرومیت( کیم ) روزولت مامور سیا در خاورمیانه با هزینه کردن سه میلیون دلار و پرداخت آن به عوامل ناراضی ایرانی از جمله فواحش و اراذل و اوباش و لاتها و الواط تهران و جمعی از پرسنل شاغل و بازنشسته نیروهای نظامی و انتظامی به اجرا درآمد. نهضت ملی به رهبری مصدق، در حقیقت هم با استعمار خارجی و تسلط انگلیس بر نفت و مقدرات ایران طرف بود و هم با استبداد داخلی و تمرکز قدرت در دست شاه. به باور او شاه مقامی تشریفاتی بیش نبود که باید سلطنت کند نه حکومت. سرانجام استبداد داخلی و استعمار خارجی با هم توافق کردند و در کودتایی کثیف مصدق را از میان برداشتند.
البته محمدرضاشاه و به پیروی از او جمعی از سلطنت طلبان به کودتای ۲۸ مرداد، قیام ملی !! می گویند و عزل مصدق را به وسیله شاه در حدود اختیارات قانونی او می شمارند. به نظر من، در غیرقانونی بودن عزل مصدق و وقوع کودتا به دلائل زیر شک نباید کرد:
۱. صدور دستخط سفید امضا به امضای محمدرضاشاه در عزل مصدق.
۲. دادن کاغذ سفید امضا به کیم روزولت مامور سیا که هر چه او بخواهد در آن بنویسند و پر کردن آن نامه سفید امضا در غیاب شاه به خط هیراد، به نحوی که به تصدیق هر کارشناس خط و امضا، متن بر ورقه سفید امضا نوشته شده است، چرا که سطور اول با فاصله متعارف تحریر شده و بعد چون جا برای بقیه مطالب در ورقه از پیش امضا شده نمانده است کلمات خیلی تودرتو و نزدیک به هم و با حروف ریزتر و سطور پهن تر تحریر شده است تا از امضا فراتر نرود!
۳. دور شدن عمدی و حساب شده محمدرضاشاه از مرکز و رفتن وی به کلاردشت پس از دادن سفید امضا به مامور نشان‌دار دولت بیگانه که هرچه بخواهند در آن بنویسند.
۴. ابلاغ فرمان عزل مصدق در نیمه شب ۲۵ مرداد به او به توسط سرهنگ نعمت الله نصیری ( ارتشبد و رئیس ساواک سال‌های بعد )، در حالی که اگر عزل قانونی و متعارف بود باید برابر عرف اداری در ابتدا تقاضای استعفای نخست وزیر می شد ودر صورت استکاف وی، نامه عزل با حضور شاه در پایتخت و در ساعات اداری به نخست وزیر ابلاغ شود.
۵. هماهنگی های جورج کندی یانگ George Kennedy Young در ایستگاه قبرس انگلیسی ها از طریق شبکه سری آماده سازی مردم برای اجرای کودتا برابر پروژه کمونیسم هراسی بدامن برای حذف مصدق از طریق تبلیغات ضد مصدق در جراید و مساجد و مجالس روضه.
۶. تصریح ملکه ثریا بختیاری ( همسر محمدرضاشاه در آن تاریخ ) در خاطرات منتشر شده خود با عنوان ” قصر تنهایی” به همکاری شاه با کیم روزولت مامور ویژه آیزنهاور برای اجرای کودتا و نیز دریافت پیام ویژه چرچیل به شاه دائر به تشویق او به اقدام قاطع برای رهایی از مشکل مصدق.
۷. فرار شخص شاه به همراه همسرش ملکه ثریا بختیاری از کلاردشت به رامسر و بغداد بلافاصله پس از ناکامی در عزل مصدق در ۲۵ مرداد که دلالت بین دارد بر این که خود شاه عمل خود را خلاف قانون تشخیص داد و درنتیجه مثل یک شخص خاطی از ترس تبعات عمل غیر قانونی خود از کشور فرار کرد و به بیگانه پناه برد و گرنه پادشاهی که به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشد، بایست بر موضع قانونی خود بایستد و از آن دفاع کند نه آن که از صحنه فرار کند.
۸. گزارش محرمانه سفارت انگلیس در بغداد به وزارت امور خارجه انگلیس که شاه ایران در پی فرار به بغداد از طریق وزیر امور خارجه عراق به سفیر انگلیس در عراق پیام داده است دایر به این‌ که‌ من از حسلطنت استعفا نکرده ام و اگر مرا بخواهید حاضرم برگردم.
۹. ملاقات شاه در بغداد با سفیر آمریکا و بعد رفتن او به رم برای ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا در ایتالیا و کسب تکلیف و استمداد از آمریکا در رم. در حالی که اگر این هماهنگی نبود، رفتن شاه که خودش تحصیلکرده سویس و زبان دومش فرانسه و همسرش ثریا زاده و پروریده آلمان و دارای مادر آلمانی و دوتابعیتی بود به ایتالیا توجیهی نداشت!
۱۰. هماهنگ شدن شاه در ایتالیا با شبکه سری گلادیو با سرمایه گذاری ناتو زیر نظرسیلویو برلوسکونی ( بعدها نخست وزیر ایتالیا ) در پروژه بدامن که بیشتر به ترساندن ایرانیان از قدرت یافتن حزب توده و چمهوری شدن ایران در غیاب شاه به پروپاگاندا و ضد اطلاعات می پرداخت.
۱۱. اقرار و اعتراف و معذرت خواهی مادلین آلبرایت( وزیر امور خارجه آمریکا در دولت کلینتون ) و بعد دیگر مقامات آمریکا در دولت اوباما از باب دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد.
۱۲. اعترافات نورمن داربی شایر انگلیسی مامور MI 6 درباره کودتای ۲۸ مرداد در پی شکست کودتای اولی در ۲۵ مرداد
۱۳. اعترافات و خاطرات جاسوسان و کارگزاران دست اندر کار کودتا همانند کیم روزولت، شوارتسکف و اردشیر زاهدی که با ذکر جزئیات بیان می‌کند کودتا چگونه طرح ریزی و عملیاتی شد.
۱۴. همکاران ایرانی کودتا علاوه بر سرلشکر فضل الله زاهدی و پسرش اردشیر زاهدی و تعدادی از پرسنل بازنشسته و شاغل نیروهای نظامی و انتظامی، ونیز چهره های روحانی و مذهبی امثال میرسید محمد بهبهانی به طور مستقیم و آشکار و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به طور غیر مستقیم، اراذل و اوباش و لاتها و الواط تهران بودند؛ مانندشعبان بی مخ، طیب حاج رضایی، حسین جگرگی، رمضان یخی، و پری بلنده و دیگر چاقوکشان و زورگیران محلات جنوب تهران که پیاده نظام کودتا شدند. عکس های آنان موجود و گزارش مکتوب شاهدان عینی آن روزها در دسترس است.
در مجموع ۱۵۰ نفر از نوچه های لات و لوت های جنوب شهر و تعدادی از روسپیان شهر نو به خیابان ها ریختند و با حمله به احزاب ملی و دفتر روزنامه‌های طرفدار مصدق با کمک تعدادی از نظامیان و ماموران شهربانی، دولت ملی مصدق را ساقط کردند و برابر طرح دولت‌های انگلیس و آمریکا، کودتا کردند و دولت مشروطه طلب و قانون گرای مصدق را تحویل زاهدی دادند تا با عقد قراداد با کنسرسیوم، آمریکا در غارت نفت ایران با انگلیس شریک شود. پس شاه از رم به ایران بازگشت . آیت الله بروجردی مدتی در تبریک بازگشت شاه تاخیر و تعلل کرد. اما آیت الله کاشانی رسما مصاحبه کرد و محاکمه بلکه اعدام مصدق را خواستار شد. نیکسون معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ایران آمد و و دولت کودتا به اعتراض دانشجویان در ۱۶ آذر با گلوله پاسخ داد. حکمرانی ایران از آن پس به نظامیان و تکنوکرات ها و سیاسیون وابسته نظام برآمده از کودتای انگلیسی آمریکایی سپرده شد.
بعد از بر آمدن کندی هم انقلاب شاه و ملت به کمک تکنوکرات‌ها عملی شد و شاه دیکتاتوری پیشه کرد، آزادی خواهی و اصول قانونی مشروطه را برنتافت و به جای آن که سلطنت کند، حکومت کرد و فضای سیاسی را دچار چنان انسدادی کرد که نتیجه اش به انقلاب ۱۳۵۷ منجر شد.
سیدحسن امین

مطالب پیشنهادی:  رنگ آدم .رنگ قابیل.رنگ هابیل / ناصر مختاری

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.