کتاب «کودک، استعاره و شناخت» نوشته سعیده شجاع‌ رضوی

نمانامه: کتاب کودک، استعاره و شناخت نوشته سعیده شجاع‌ رضوی توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد.
به گزارش روابط‌ عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، پرداختن به نحوه درک و کاربرد استعاره از بدو زبان‌آموزی کودک، مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران حوزه‌های زبان‌شناسی شناختی، معنا‌شناسی شناختی و روان‌شناسان زبان است.

به همین سبب در این کتاب ابتدا به تعریف استعاره، علم شناخت و سپس زبان‌شناسی شناختی، معناشناسی شناختی، روان‌شناسی زبان و استعاره بدن‌مند پرداخته شده تا تمامی این موارد که در شکل‌گیری پژوهش حاضر نقش به‌سزایی داشته‌اند و چارچوب نظری این پژوهش را شکل می‌دهند هر کدام به اختصار و تفکیک مطرح شوند.
این کتاب سعی دارد مخاطب را با نظرات پژوهشگران در زمینه دانش استعاری کودک از منظر علوم شناختی آشنا سازد و پژوهش‌های مطرح در این زمینه را نیز معرفی کند.
این کتاب در دو فصل استعاره و پرسشنامه و پژوهش به بررسی عناوینی چون استعاره کودک، استعاره از منظر شناخت، استعاره از گذشته تا امروز، نظریه نورونی زبان و استعاره بدن‌مندی و… در این حوزه می پردازد.