کتاب «سینمای تاثیر گذار» به چاپ دوم رسید

پایگاه خبری نمانامه: کتاب سینمای ” تاثیر گذار ” در دو جلد به مرحله ی چاپ رسید . بنا به گفته ی مولف کتاب ، محسن عبدلی ، این کتاب تاثیراتی را که فیلم های مطرح تاریخ سینما در جوامع مختلف جهانی و همینطور انسان های بی شماری که بعنوان ” تماشاچی ” با شاهکارهای سینمایی ارتباط برقرار کردند را بررسی می کند . البته جلد سوم این کتاب نیز در حال انجام است .

سینما بعنوان یک پدیده و جادوی بزرگ بشری ، نقش بی همتا و بی نظیری در توسعه و پیشرفت جوامع انسانی ایفا کرده و همینطور در ایجاد اختراعات جدید و زندگی تازه و نگاهی دیگرگونه به پدیده ی هستی ، نقش عظیمی را به عهده گرفته است .

بیشتر بخوانید: بیوگرافی محسن عبدلی 

بر اساس قوانین علمی ، پدیده ها بر روی یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند و هنر هفتم تاثیری عظیم و غیر قابل انکار بر سطح اجتماعی ، روانی و فیزیکی انسان نهاده است . بسیاری از اختراعات و اکتشافات مرهون ایده های سینمایی بوده که به خوبی در فیلم ها پرورده شده و بشر را زیر نفوذ خویش قرار داده ، بطوریکه آن اختراع یا اکتشاف توسط آحاد انسانی به منصه رویت و عمل رسیده است .

از اینرو سینمای تاثیر گذار به کنکاش و تتبع در این موضوع می پردازد و با نقد و بررسی شاهکارهای سینمایی که تاثیر عمیق در فرهنگ ، آداب و وضعیت جوامع انسانی بوجود آورده اند ، و باعث تغیر در زندگی ملل جهان شده است ، به یک نگاه تازه از درک مفاهیم هنری می رسد .