کتاب دیوان وحدت کرمانشاهی

کتاب دیوان وحدت کرمانشاهی

پایگاه خبری نمانامه: کتاب دیوان وحدت کرمانشاهی اثر طهماسب قلی خان (وحدت) با ترجمه احمد کرمی است؛ وحدت از مریدان آقا میرزا حسن از مشایخ سلسله نعمت اللهیه بود و با مهاجرت میرزا حسن وحدت نیز از شوق دیدار مراد به عتبات سفر کرد و چندی در حرم خامس آل عبا (ع) مشغول عبادت شد. بعد از بازگشت از عتبات به همدان نزد ملا ولی الله مازندرانی رفت و از او دستورالعمل سلوک گرفت و بعد از مدتی به تهران آمد و سی سال در تهران به ریاضت و سلوک مشغول گشت.
غزلیات وحدت بسیار اندک است و به عبارت دقیقتر تنها شصت غزل از او بجا مانده اما از همین مقدار شعر هم میتوان به طبع روان و قدرت بیان او پی برد. همه ء این غزلیات ساده و روان و زیبا و دلنشینند و مضامینی عاشقانه و عارفانه دارند. دیوان وحدت کرمانشاهی در چندین نوبت با مقدمه های افراد مختلف به همراه گنجینه اسرار عمان سامانی به طبع رسیده است.

نمونه شعر:
ز نام بهره نبردیم غیر بدنامی
زکام صرفه نبردیم غیر ناکامی
بیار باده که این آتش سلامت سوز
برون کند ز تن مرد علت خامی
مپرس جز زخراباتیان بی سر و پا
رموز عاشقی و مستی و می آشامی
ز دست عشق روان گیر جام جمشیدی
به پای عقل در افکن کمند بهرامی
گل انالحق و سبحانی ای عزیز هنوز
دمد ز تربت منصور و شیخ بسطامی
به قصد قتل دلم ترک چشم مخمورش
نمود تکیه بر آن ابروان صمصامی
بپوش چشم دل از غیر دوست وحدت وار
به گوش هوش شنو نکته های الهامی