کتاب درخت های کاج قد می کشند/گلپر فصاحت

“گلپر فصاحت” در ایستگاه داستان

ایستگاه داستان به مسئولیت آقای امین موسی وند از حدود دو سال پیش تقریبا هر هفته، پنجشنبه ها برگزار می شود. این جلسات در راستای معرفی و آشنایی با نویسندگان صورت می پذیرد و بجز سوال و جواب های مجری برنامه از نویسنده مهمان، شرکت کنندگان در این جلسات نیز می تواند سوالات خود را از نویسنده بپرسند و در زمینه های ادبی نظرات خود را با ایشان به اشتراک بگذارند.

هفته ی گذشته خانم گلپر فصاحت مهمان جلسه ایستگاه داستان بودند . در این جلسه نیز سوالهای متداول و معمول از خانم گلپر فصاحت پرسیده شد . در بین پرسش گران ، آقای نوید فرخی که خود نیز از نویسنده های دست به قلم می باشند ، سوالی از خانم گلپر فصاحت پرسیدند که باعث شد بحث جالبی در این خصوص صورت بگیرد . آقای نوید فرخی از خانم گلپر فصاحت پرسیدند علت اینکه حتی بهترین آثار ایرانی در حد و اندازه های جهانی مطرح نشده اند، چه بوده است؟

ایشان پاسخ دادند : با اینکه در زمینه نگارش کتاب های خوب ضعف داریم ، اما این فقط ضعف نویسنده ها نیست که باعث می شود کتابهای ایرانی جهانی نشود . ما نویسنده های توانایی در ایران داریم که کتابهای بسیار خوب و تکنیکی ای هم نوشته اند ، منتها سازمان خاصی برای حمایت از کتاب های خوب و ترجمه و معرفی آنها به جهان وجود ندارد. همچنین ناشران نیز در این امر همراهی نمی کنند و کماکان دنبال سود خود با شرایط راحت تر هستند.

سوال دیگری در زمینه ی ممیزی داستانها و مشکلات نویسنده ها با ارشاد مطرح شد. اینکه نویسنده ها چطور می توانند داستان خاصی را که وزارت ارشاد تایید نخواهد کرد به چاپ برسانند و آیا اینکار اصلا امکان پذیر می باشد؟ گلپر فصاحت پاسخ داد که نویسنده های حرفه ای راهکارهای دور زدن را یاد گرفته اند. استفاده نکردن از کلمه های خاص یا اشاره نکردن مستقیم به موضوع های حساس و مماس رد شدن از کنار واژه ها و ایجاد تعلیق های خاص ، این کار را کماکان ممکن ساخته است.

در انتهای جلسه خانم گلپر فصاحت داستانی با نام تونل خواندند که سوژه ای خاص داشت و به نوعی از روابط کارگران می پرداخت. فضا سازی این داستان بسیار قابل باور و درک بود . ایشان برای نوشتن این داستان هفت صفحه ای با چندین نفر متخصص در حوزه های مختلف و حتی تونل سازی نیز مشورت کرده اند که این حرفه ای و جدی بودن شان را در راه نوشتن می رساند. در نهایت داستان با صحنه ای متآثر کننده به پایان رسید که همراه نثر گیرا و روان ایشان بر جذابیت این داستان کوتاه و ماندگاری آن در ذهن افزود.
سپس مخاطبین به بیان دیدگاه شان در خصوص این داستان پرداختند و ارزیابی قریب به اتفاق آنها مثبت و خوب بود. همچنین در انتهای جلسه از نویسنده پرسیده شد که آیا کاری در دست نوشتن دارند یا نه و ایشان پاسخ دادند که تابستان ، کار جدید شان با نام “ماهی های زیر پل” به بازار خواهد آمد و پر فروش شدن آن نیز دور از ذهن نخواهد بود.
از جمله نویسندگان شرکت کننده در این نشست : خانم ها ندا بشردوست، ماندانا زندی ، فهیمه پوریا ، مریم بیرنگ ، و آقایان نوید فرخی ، امیر عربلو ، حامد حبیبی و محمد اسعدی بودند و همچنین عزیزان مشتاق بسیار دیگری در این جلسه حضور پیدا کردند..

از جمله نویسندگان شرکت کننده در این نشست : خانم ها ندا بشردوست، ماندانا زندی ، فهیمه پوریا ، مریم بیرنگ ، و آقایان نوید فرخی ، امیر عربلو ، حامد حبیبی و محمد اسعدی بودند و همچنین عزیزان مشتاق بسیار دیگری در این جلسه حضور پیدا کردند..