پایگاه خبری نمانامه: با افزایش دسترسی به دوربین هایی که امکان ضبط RAW دارند، بسیاری از فیلمسازان ترجیح می دهند تا جای ممکن RAW ضبط کنند. با این که ضبط RAW دارای مزایای بسیار زیاد و ویژه خود است، دارای یک سری معایب نیز هست که نشان می دهد شاید همیشه RAW ضبط کردن هم بهترین انتخاب نباشد.

در این که ضبط تصویر RAW از همان تصویر که با فرمت های فشرده شده ضبط شده باشد قطعا کیفیت باالتری دارد شکی نیست. دقیقا مانند قابلیت عکاسی RAW( در برابر عکاسی با فرمت JPEG)؛ ویدئو های RAW در نهایت تصویری را ارائه می دهند که دارای دامنه داینامیکی )Range Dynamic )باالتر، جزئیات بیشتر و کیفیت کلی باالتری هستند. اگر در حال مطالعه این مقاله هستند قطعا می دانید که ضبط RAW چه مزایای شگفت انگیزی دارد.
با این حال صرف نظر از این که چقدر ضبط تصاویر RAW فوق العاده است؛ زمان های زیادی گزینه مناسب برای ضبط نخواهد بود و بهتر است مستقیما ProRes( یا هر کدک فشرده شده دیگری( را استفاده کنید. در این مقاله قصد داریم به دالیل این موضوع بپردازیم که چرا با وجود این همه مزایای فایل RAW ،نباید همیشه RAW ضبط کرد.
محدود کردن انتخاب های دوربین بسیاری از فیلمسازان این اشتباه را می کنند که تصور می کنند حتما جهت رسیدن به تصویری که مد نظرشان هست، مخصوصا در فیلم های داستانی، نیاز دارند که RAW ضبط کنند و این باعث محدود شدن انتخاب ها و حذف شدن دوربین هایی می شود که امکان ضبط RAW نداشته و اما می توانند بهترین تصاویر را برای پروژه شما ارائه دهند. این موضوع به خصوص می تواند در چند سناریو، بیشتر مشکل ساز شود؛ به عنوان مثال در فیلمبرداری در نور کم. مثال اگر قصد داشته باشید در شب در یک خیابان و فقط با استفاده از نورهای موجود در خیابان فیلمتان را ضبط کنید، که به خودی خود کار سختی است، اگر قبال تجربه استفاده از
دوربین های با قابلیت ضبط RAW را نداشته باشید )بیایید Epic RED را در این مورد مثال بزنیم( شاید اطالع نداشته باشید که بیشتر دوربین های موجود در بازار که توانایی ضبط RAW دارند، در فیلمبرداری در نور کم به خوبی عمل نمی کنند.
پس اگر یک دوربین Epic استفاده کنید و آن صحنه ی شب مورد نظر را ضبط کنید، احتماال با تصویری با نویز و گرین بسیار زیاد مواجه خواهید شد که قابل استفاده نخواهد بود. بله هنوز RAW خواهد بود، اما احتماال تصویر بسیار بدی باشد. برعکس اگر بر روی دوربینی مانند C300 Canon ضبط کرده بودید، احتماال نتیجه بسیار بهتری می گرفتید، با این که دوربین C300 اصال به قدرت دوربین RED نیست و در یک فرمت بسیار فشرده شده ضبط می کند.
نکته اصلی این است که درباره انتخاب دوربین، توانایی ضبط RAW نباید اولین نگرانی و اولویت شما باشد، مگر اینکه قصد دارید چیز خاصی ضبط کنید که به آن انعطاف بیشتر فایل های RAW نیازمند هستید. امکان ضبط RAW اگر به آن نیاز داشته باشید عالی است، اما اگر به این معناست که باعث می شود دوربینی را انتخاب کنید که در دیگر بخش های پروژه امکانات و آزادی شما را حدود می کند؛ قطعا بهترین انتخاب نیست.

نیازمند فضای دیتای باالهر دوربینی که RAW ضبط می کند نیازمند فضای زیادی جهت ذخیره سازی فایل های عظیم RAW است که می تواند بسیار گران و پر زحمت شود. با اینکه بعضی دوربین ها )از جمله RED )یک فرمت RAW فشرده ضبط می کنند، بسیاری دیگر ) از جمله Camera Cinema Magic Black )فرمت RAW غیرفشرده ضبط می کنند و در هر دو صورت حجم فایل های ویدئویی RAW بسیار سنگین خواهد بود.
وقتی شما حساب می کنید که چه میزان فضا نیاز دارید که نه تنها راش های روز را ذخیره سازی کنید و بلکه از آن ها بک آپ هم به تعداد الزم تهیه کنید، می بینید که با چه میزان فضای دیتای زیاد و چه میزان کارهای پس تولید روبرو خواهید بود. ممکن است تصور کنید که این مسائل مشکل زیادی برای شما نخواهد بود و یا شاید واقعا هم همینطور است؛ اما ارزشش را دارد که اشاره کنیم که بسیاری از سریال های تلویزیونی و فیلم های سینمایی که با دوربین Alexa ARRI فیلمبرداری می شوند )که هم می تواند RAW و هم ProRes فیلمبرداری کند( ترجیح می دهند جهت تسریع فرآیند کار با فرمت ProRes ضبط کنند. بسیاری از فیلمبرداران حرفه ای با ضبط ProRes مشکلی ندارند، با اینکه فرمت فشرده شده ای است از آنجایی که می دانند چقدر تصویر خوبی می توانند بگیرند و به توانایی های خود در فیلمبرداری اعتماد دارند، نیازی به انعطاف باالی RAW جهت نجات تصویرشان در پس تولید ندارند.
تصحیح رنگ الزامی می شود اگر برنامه شما این است که RAW ضبط کنید، باید برنامه مفصلی هم برای جلسات تصحیح رنگ تدارک ببینید. احتماال حتی اگر شما قصد داشته باشید ProRes ضبط کنید، تا حدودی درگیر تصحیح رنگ خواهید شد؛ اما هنگام ضبط RAW این فرآیند
پیچیده تر و طوالنی تر می شود. فرمت RAW می تواند قطعا زمانی که با یک پنجره بیش از حد روشن )Exposed-Over )طرف هستید به کمک شما بیاید و تصویر را نجات دهد، یا بسیاری از مشکل های دیگری که ممکن است در روز فیلمبرداری با آن مواجه شده باشید؛ اما در بسیاری از مواقع شما قدرتی که RAW در اختیار شما می گذارد نیازی ندارید. وقتی یک فیلمبردار با تجربه به شما یک پروژه ProRes تحویل می دهد احتماال شما بتوانید بسیار راحت از زمانی که یک فیلمبردار کم تجربه به شما پروژه RAW می دهد آن را تصحیح رنگ کنید و دلیلش هم قطعا این است که یک فیلمبردار با تجربه تصویر را به گونه ای نورپردازی و نوردهی کرده است که کمترین نیاز را به یک جلسه سنگین تصحیح رنگ دارد و به همین دلیل نیازمند انعطاف و امکانات فایل های RAW نیست.
نتیجه گیری فرمت RAW فوق العاده است! اما مالحظات مختلفی هنگام ضبط آن وجود دارد که باید در نظر داشته باشید. مسائلی همچون محدود کردن انتخاب های دوربین شما، فضای باالی مورد نیاز جهت ذخیره سازی فایل ها و نیاز بیشتر به جلسات سنگین تصحیح رنگ. قطعا سادگی ضبط با یک دوربین می تواند برای شما سودمند باشد و این امکان را به شما می دهد که سبک و راحت جلو بروید و به خاطر غرق شدن در ضبط با فرمت RAW فرصت فیلمبرداری یک نمای مهم از فیلمتان را از دست ندهید. هر دو روش دارای مزایای خود است، فقط باید با دقت تصمیم گرفت
منبع: کتاب ۱۰۱ نکته و حقه های فیلمسازی به گردآوری PremiumBeat
ترجمه: فرزاد شهاب