مرامنامه

آیین نامه اخلاق حرفه ای پایگاه خبری نمانامه

1- نمانامه اخباری را منتشر می‌کند که دارای منبع مشخص باشند.
2- نمانامه سعی در انتشار اخبار صحیح و به دور از جناح بندی های سیاسی عمل می کند.
3- ذکر نام نویسنده و منبع را یک کار ارزشی و معتبر می داند.
4- درج هر گونه مطلبی که حرمت شخص یا افرادی را زیر سوال ببرد امتناع می ورزد.
5- تنویر افکار عمومی جامعه را وظیفه خود می داند.
6- وجدان و اخلاق، سر لوحه تمام افرادی است که با نمانامه همکاری می کنند.
7- نمانامه تحلیل و انتقاد سالم را در حوزۀ نشر اخبار، یک تکلیف شرعی می داند.
8 – احترام به اصول دینی، اعتقادی، قومی و ملی را واجب می داند.