پیام متفاوت فرشته حسینی در حمایت از مردم افغانستان

پایگاه خبری نمانامه: فرشته حسینی بازیگر ایرانی- افغانی سینما در پستی اینستاگرامی در واکنش به حضور طالبان در افغانستان و وضعیت فعلی کشورش، درباره قوی بودن مردم افغانستان نوشت.

متن منتشر شده بدین شرح است: «مکالمه‌هایمان با دوستانم در سرم می‌چرخد… ما اینجا گیر افتاده‌ایم طالبان همه‌جای شهر هستند برایمان دعا کن. آیا دوباره در خیابان های کابل قدم خواهیم زد؟
آیا دوباره دختران با شال های سفیدشان راهی مدرسه خواهند شد؟
آیا درهای خانه ها دوباره گشوده خواهند شد و مردم با آسودگی زندگی را در خیابان آغاز خواهند کرد؟
کسی چه می‌داند…

من می‌دانم مردم من سرسخت و قوی هستند، من میدانم ما سال ها هجرت و حقارت در کشورهای مختلف را به جان خریده‌ایم و از پا نایستاده‌ایم. تف بر شرف شما دولت مردان خائن که مردمتان را آواره کردید.دوباره… من میدانم که ما چون گیاهی کوچک اما استوار در جای جای دنیا گوش هایمان را بسته‌ایم بر روی تحقیرها، چشم هایمان را بسته‌ایم بر روی سختی ها و استوار و محکم پیش رفته‌ایم و رشد کرده‌ایم و‌ سبز شدیم و سبزتر خواهیم شد چون ما‌ “مجبور شده ایم…
به هجرت همیشه
مجبور شده‌ایم به جنگ
مجبور شده‌ایم به ترک خانه‌هایمان
مجبور شده‌ایم به ترک اعضای‌خانواده‌مان
می‌گویند چرا ایستادگی نمیکنید نمی‌جنگید
این مردم سال‌هاست که جنگیده‌اند
اکنون هم می‌جنگیدند اگر خائنین کشور را دو دستی تقدیم نمی‌کردند
اگر کشورهای خائن به این مردم، طالبان را حمایت نمی‌کردند..
با دست خالی؟
می‌دانم ما هیچ‌کدام زین پس آدم‌های سابق نخواهیم بود
میدانم ما قوی تر خواهیم شد
بزرگ‌تر خواهیم شد
سبز خواهیم شد
ریشه هایمان زمین را پر خواهد کرد و سبز خواهد شد این جهان از گریه‌های ما.
ما به دنیا ثابت خواهیم کرد که سکوتی که در حق ما کردند ما را نمی‌خشکانَد…

ما هزاران هزار جوانه خواهیم زد ریشه خواهیم کرد و به دنیا نشان خواهیم داد که نه جنگ نه هجرت نه نجاست‌ طالبان نه خیانت شما ما را خاموش نخواهد کرد.