پروانه ساخت هشت فیلم صادر شد

پروانه ساخت هشت فیلم صادر شد

پایگاه خبری نمانامه: شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با هشت فیلمنامه «تفریق»، «افسانه اسی»، «فرار مغزها»، «اسکورت»، «برزنگی»، «می‌خواهم سالم زندگی کنم»، «پسری با ابروهای ضخیم» و «مستوفی» در جلسه اخیر موافقت کرد.

پایگاه خبری نمانامه: به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری؛ فیلمنامه‌های «تفریق» به تهیه‌کنندگی مجید مطلبی ، کارگردانی و نویسندگی مانی حقیقی، «افسانه اسی» به تهیه‌کنندگی علیرضا رئیسیان، کارگردانی امین قوامی و نویسندگی مشترک امیر روئینی ومحمد کریم پور، «فرار مغزها» به تهیه‌کنندگی سپهر سیفی، کارگردانی امیر حسین ترابی و نویسندگی مشترک امیر حسین ترابی و هما بذر افشان، «اسکورت» به تهیه کنندگی آزیتا موگویی،کارگردانی و نویسندگی یوسف حاتمی کیا، «برزنگی» به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین قاسمی جامی و نویسندگی عباس چگینی، «می‌خواهم سالم زندگی کنم» به تهیه کنندگی،کارگردانی و نویسندگی فریدون جیرانی، «پسری با ابروهای ضخیم» به تهیه کنندگی محمد ابوالحسنی،کارگردانی و نویسندگی بهرام عظیمی و «مستوفی» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی سیاوش اسعدی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.