پاسدار، قدردان و حامی هنرمندان پیشکسوت باشیم!

به قلم: جبارآذین

پایگاه خبری نمانامه: فتح الله طاهری از هنرمندان پیشکسوت، فعال و بدون حاشیه ای است که یک عمر به تاتر و هنرهای نمایشی خدمت کرده و کارنامه ای مقبول و شاگردانی فراوان دارد. اوهم مانند بسیاری ازتلاشگران عرصه های هنر ایران زمین به رغم سالهاهمت و تحمل انواع مشکلات، مسائل ونامهربانی کرسی نشینان هنر وتاترکشور،به اندازه خدمتها و ارزش هاوهنرآفرینی هایش، موردتوجه و قدردانی قرار نگرفته است. او هنرمندی ارجمنداست و هیچگاه هنر به نام و نان نفروخته و پیوسته خاک صحنه خورده است، ازهمین رو حق او و دیگرانی که همانند وی عمر وجوانی وهستی خودراوقف فرهنگ وهنر و مردم کرده اند،نیست که پاسخ یک عمرکارهنری شان، نامهربانی و بی توجهی نامسوولان و نامدیران فرهنگ و هنر و تاتر کشورباشد. طاهری ازشاگردان روانشادان محمدشهباز و محمدعبدی بوده و کارهنری را با تعزیه خوانی آغازکرده است. اوکه سخت به تاترعلاقه دارد، عمدتابه کارخود،هنروتاترتوجه کرده و پول وثروت در مرامش جای نداشته وندارد.او سالهادرتاترمرجان لاله زارفعالیت کرده وبعد ازانقلاب،مدتی درواحد فرهنگی بنیادشهید به فعالیت های تاتری وتصویری ادامه داده وبعدبه گروه هنری استادداوودفتحعلی بیگی پیوسته وبه هنرهای آئینی وسنتی مذهبی پرداخته است. فتح الله طاهری در بیش ازچهل فیلم و سریال ازجمله:متهم گریخت، ترش وشیرین، دردسرهای عظیم و……ایفای نقش کرده است. آخرین کار او که در حال تصویربرداری است “گیل دخت” نام دارد. بی توجهی و غفلت و باند بازی و رانتخواری و فساد فضای فرهنگ وهنر و تاتر و تلویزیون، طاهری را هم چنان دلخورکرده که شاید اگر یکبار دیگر متولدمی شد، هرگز شغل بازیگری را انتخاب نمی کرد. با اینهمه این هنرمند هم،مانند اغلب هنرمندان، گرچه این روزها در سختی و تنگنای مالی و کاری است، ولی همچنان با هنرمندیهایش به جامعه خدمت می کند،
بدون هیچ نوع منت، چشمداشت، حاشیه و جنجال سازی و نشستن بر سر سفره حیف و میل کنندگان بیت المال!