واکسن های طبقاتی و اشرافی کرونا درراه ایران!

واکسن های طبقاتی و اشرافی کرونا درراه ایران!

به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: پیشتر در یادداشتی در ارتباط با تولید واکسن های کرونا توسط روسیه و چین، نوشتم که: ” با بازتر شدن درهای سفره پرنعمت ایران به روی دوستان، برادران و رفقای چینی و روسی، واکسن های تولیدی آن ها راهی ایران خواهد شد و این رخداد، اندکی دیر و زود دارد، ولی زیاد سوخت و سوز ندارد!

“با آزمایش موفقیت آمیز واکسن ها برروی چند از ما بهترون وطنی! دولت در حال مذاکره و عقد قرارداد با کشورهای یاد شده جهت خریداری و ورود آنها به ایران است. ازآنجا که قیمت واکسن ها چند میلیون است و اکثر مردم ایران هم رنگ چند میلیون داشتن را در خواب می بینند و کوخ نشینان و مبتلایان فقیر کرونا زده، به هیچ عنوان توانایی مالی تهیه واکسن ها را ندارند، به ناچار در انتهای صف نیازمندان به واکسن قرار می گیرند تا روزی، روزگاری چنانچه چیزی ته واکسن ها ماند، شاید کمی تا قسمتی نصیب آنها شود.

چرا که مانند اغلب موارد در جامعه سرمایه سالار و طبقاتی کشور، اشراف، اغنیا و مال داران و چی چی زاده ها و ژن خوکی ها و صندلی مداران کشور و همسوهای سیاسی، در صفوف نخست تهیه و استفاده از واکسن کرونا جای دارند.

وقتی ثروت و مکنت و مقام و قدرت، مهم تر از جان انسان ها است و مستضعفان هم تنگدست هستند، جان و زندگیشان برای آنها که فقط سگ ها و گربه هایشان، ماهیانه چند میلیون هزینه دارند، چه اهمیت دارد!

آری ، واکسن هم مانند موقعیت و مقام وثروت و زندگی در کشورعزیز ما طبقاتی است. گوش و چشم به زنگ باشید تا واکسن ها خریداری و وارد ایران شوند، تااوضاع را با گوشت و پوست خود لمس کنید!