هنرمندان، تافته جدا بافته از مردم نیستند!

به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: اهالی فرهنگ و هنر و رسانه که از پیشگامان عرصه های هنرآفرینی هستند و با ارائه آثار هنری و فرهنگی، در راه اشاعه فرهنگ و خدمت به جامعه کوشش می کنند، انسانهایی از جنس مردم و در کنار مردم اند و آثارهنری آنها اغلب برگرفته از واقعیت های زندگی و مشکلات و مسائل و اهداف اجتماعی است.

آن ها هم- به جز استثناهایی که از هنر و فرهنگ، بویی نبرده و هنر را وسیله کاسبی و سود جویی قرارداده و خود را در جایگاهی بالاتر و والاتر از مردم تصور می کنند!- در همین جامعه زندگی می کنند و رنج ها و شادی های اجتماعی، از آن آن ها هم هست. ازهمین روتافته هایی جدا ازمردم نیستند.

امروز اگر در کشور، فقر، بیکاری، بیماری،گرانی، بی عدالتی و.. است که هست،شامل حال وکار و زندگی آن ها هم می شود. اکثر هنرمندان مردمی،سلامت اندیش و غیر حزبی نیز مانند سایر قشرهای زحمتکش جامعه، با انواع معضلات مادی و کاری مواجه اند و فراوان اند هنرمندان آبرومندی که این روزها به سختی امرار معاش می کنند و همچنان همراه و همدوش و همگام با ملت اند.

امیدوارم دوستانی که من پرسیده اند، چرا گاه مطالب اجتماعی و سیاسی هم می نویسم، پاسخ خود را دریافته و متوجه شده باشند که هنرمندان و اصحاب متعهد رسانه، تافته جدا ازم ردم نیستند. درست است که محترم و هنرآفرین و فرهنگ سازاند، ولی مردمی هم هستند و مشکلات و مسایل مردم، مشکلات و مسایل آنها  هم هست. به همین دلایل باید افزون بر نگاه به هنر و هنرمندی هایشان، به کار و زندگی اجتماعی آنها هم توجه و در برابر نامردمی ها، بی عدالتی ها و نامرادی ها، در کنار مردم، از آن ها هم دفاع کرد و من به عنوان عضوی از خانواده بزرگ فرهنگ و هنر و رسانه و فرزند کوچک ملت شریف و اعظم ایران، انجام وظیفه می کنم.