دوازدهمین همایش بین المللی «روز ملی بیهقی» برگزار شد

نمانامه: این همایش از سوی دانشگاه حکیم سبزواری در شهرستان سبزوار با هدف بازشناخت جایگاه نثر فارسی و به مناسبت اول آبان روز ملی ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی با حضور اساتید و دانشجویان داخلی و خارجی به دبیری علمی دکتر مهیار علوی مقدم برگزار شد.

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ضمن خیر مقدم به دانشگاهیان سراسر کشور حاضر در این نشست علمی گفت؛ دانشگاه ماموریت ویژه ای برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی دارد و برگزاری چنین همایشی با هدف معرفی شخصیت‌های فرهنگی، یکی از رسالتهای مهم این نهاد است.

پروفسور سیدحسن امین حقوقدان، تاریخدان، فیلسوف و ادیب ایرانی در این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت؛ زبان و ادبیات فارسی یکی از مولفه های هویت ملی است و همه اقوام ایرانی و کشورهای همجوار را به هم پیوند می دهد. به گزارش یونسکو زبان فارسی یکی از سه زبان مهم کلاسیک جهان است. ادبیات به دو بخش قابل تقسیم است: نظم و نثر. شاهنامه فردوسی مهمترین اثر منظوم و تاریخ بیهقی مهمترین اثر منثور است. به همین دلیل بیهقی را پدر نثر فارسی و تاریخ بیهقی شاهنامه منثور ایران خوانده اند. وی اشعاری را بدیهه سرود و طی سخنرانی خواند:

دل هوای بیهقی وان دفتر و دیوان کند

یاد از استاد نثر کشور ایران کند

گرچه شهنامه است برتر متن نظم پارسی

نثر را هم بیهقی شهنامه سان آسان کند

خواجه بوالفضل بزرگ آن دانشی مرد دبیر

در سخن خواننده را با نثر خود حیران کند

افتخار بیهق است و سبزوار و غرب و شرق

باغبان باغ نثر از خامه، گل، افشان کند

آفرین دانشگه خوب حکیم سبزوار

کاین چنین ترویج علم و دانش و عرفان کند

دکتر محمود جعفری دهقی استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران در سخنران خود گفت:

ادبیات هر قوم پشتوانه فرهنگ آن قوم است. اما فرهنگ چیست؟ فرهنگ به مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی گفته می شود که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها ضروری است. این واژه در زبان فارسی از دو بخش فر «جلو، بالاپیش» و «سنجیدن، کشیدن و…» تشکیل شده است. فرهنگ در مجموع به معنی بالاکشیدن و برکشیدن است. هر معنایی برای فرهنگ قائل باشیم باید به زندگی ما نظم بدهد. در اندیشه ایرانیان کهن همواره نیروی خیر و روشنی با نیروی تاریکی و اهریمنی در تضاد و تنازع بوده است. فرهنگ ضد بی نظمی و آشوب است. مشکل همه حکومت های معاصر این است که سیاست از پشتوانه فرهنگ برخوردار نیست. فرهنگ هم از حمایت سیاست روی برگردانده است.

دیگر سخنرانان این نشست عبارت بودند: از دکتر حدادی وحیدی اصل ( قائم مقام وزیر علوم)، فرماندار سبزوار، دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر مهیار علوی مقدم، دکتر علی صادقی منش، دکتر رضا مصطفوی، حسین خسروجردی و استاد مهدی سیدی.