نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی «برف بی صدا می بارد»

به قلم: جبار آذین ( مدرس و منتقد سینما و تلویزیون )

پایگاه خبری نمانامه: مجموعه تلویزیونی «برف بی صدا می بارد» ساخته تلویزیونی پوریا آذربایجانی، کارگردان سینما و تلویزیون که کارگردانی فیلمهای روایتهای ناتمام، جشن دلتنگی، اروند و تجریش ناتمام، یک فیلم تلویزیونی و سریال پلیسی نوار زرد را در کارنامه سینمایی و تلویزیونی خود دارد، درامی خانوادگی، اجتماعی و تاریخی است که داستان خانواده ای را در بستر تاریخی سه دهه؛ شصت، هفتاد و نود درسه فصل به تصویر کشیده است.

پوریا آذربایجانی، بازیگر سابق فیلم های زنده یاد رسول ملا قلی پور و برادر نگار آذربایجانی، ازسینماگران جوان و مستعدکشور است و ساخته هایش او را هنرمندی دارای دانش سینمایی و تجربه های هنری مثبت نشان می دهد. گرچه درمیان فیلم هایش، همچنان روایت های ناتمام در صدر است و سریال تلویزیونی متفاوت نوار زرد او، چندان با ویژگی های فرهنگی و پلیس های ایرانی، سنخیتی نداشت، اما نمایشگر توانایی آذربایجانی در استفاده از ابزارسینما، ساختار شناسی تصویری و تسلط برقصه گویی است.

دومین مجموعه تلویزیونی او که این روزها مخاطبان خسته و دلزده تلویزیون از سریال های سطحی سیما را با خود همراه کرده است، درامی است که کوشیده در حد لزوم، وفادارانه، برهه ای از تاریخ کشور را ورق بزند و حرف های سه دهه و انسانها و زندگیهای جاری در آن مقاطع را هنرمندانه بازگو کند.

مهمترین امتیاز تولید برف بی صدا می بارد، از آن فیلمنامه پر مضمون و محتوا و حرفه ای سریال و یادگار زنده یاد مسعود بهبهانی نیا، فیلمنامه نویس خوب سیما است که توسط زهرا پارسافر و طیبه شجری به سرانجام رسیده است.

پردازش باور پذیر اغلب شخصیت های اصلی مجموعه و رخدادها و حوادث آشنای اجتماعی و خانوادگی و رویدادهای دفاع مقدس، استفاده از بازیگران توانایی مانند فرهاد آییش، آتیلاپسیانی، مائده طهماسبی، الیکاعبدالرزاقی، پوریاپورسرخ و فریبا متخصص و بازی های خوب آنها و کارگردانی قوی آذربایجانی از سریال خوب برف بی صدا می بارد، اثری دیدنی، باورپذیر و وفادار به واقعیت های تاریخی و مولفه های آثار خانوادگی، اجتماعی و تاریخی با چاشنی های عشق و امید ساخته است.

اگر از غیبت آگاهانه دهه هشتاد در این سریال بگذریم، برف بی صدا می بارد از معدود آثارخوش ساخت، با محتوا و تاریخی و اجتماعی موفق تلویزیون است که درسه فصل مناسب با کمترین حاشیه سازی های زائد و درازگویی های نامناسب تولیدشده و در کنار آثارخوب و کم تعداد و به یادماندنی تلویزیون و کارنامه خوب هنری پوریا آذربایجانی و برخی هنرمندان توانای آن نشسته است.

برف بی صدا می بارد، صدا و تصویر عاشقانه بارش سپیدی ها بر سیاهی های زندگی در دوره ای از تاریخ اجتماعی ایران است.